Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως την Κυριακή, 30 Απριλίου 2023

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα: Αναβάθμιση Δεξιοτήτων των Εργαζομένων στους τομείς του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων παρατείνεται έως την Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Πρόσκλησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *