ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας. Προϋποθέτει την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο καλύπτει τις αρχές και τις απαιτήσεις του προτύπου, δίνοντας έμφαση στον πελάτη, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων ποιότητας και στην προσέγγιση της διακινδύνευσης στις δραστηριότητες του Οργανισμού, ώστε να εντοπίζει απειλές και ευκαιρίες προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του. H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 είναι γενικές και εφαρμόσιμες από κάθε είδους οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή παρεχόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

Γιατί να επιλέξετε την INTERACTIVE;

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδόσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μέσα από την πολυετή εμπειρία τους, σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και δεσμεύονται για την επιτυχία της ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  του οργανισμού σας. Κατά τη διάρκεια όλων των επισκέψεών μας στις εγκαταστάσεις σας, παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας  είναι:

  • Διαγνωστική αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας και διαπίστωση αποκλίσεων ( Gap Ανάλυση)
  • Προγραμματισμός υλοποίησης –Καθορισμός Υπευθύνων
  • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης
  • Ανάπτυξη τεκμηρίωσης
  • Καθοδήγηση στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
  • Εκπαίδευση στελεχών του οργανισμού
  • Καθοδήγηση στην διενέργεια της Εσωτερικής επιθεώρησης  και της ανασκόπησης της διοίκησης
  • Παρουσία του συμβούλου μας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης (εφόσον το επιθυμείτε)
  • Συντήρηση του συστήματος για την ετήσια επιτήρηση του είτε ως εξωτερικός σύμβουλος ποιότητας είτε ως εσωτερικός επιθεωρητής (εφόσον το επιθυμείτε)

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE τηλεφωνικά στο 210 300 3921 ή στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε τις απορίες σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.