ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Εμπόριο & Πωλήσεις

Ο ευρύτερος κλάδος του Εμπορίου και των Πωλήσεων αναπτύσσεται με γοργά βήματα, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, και εντάσσει στους κύκλους του ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους.

Η διαρκής εκπαίδευση σε αντικείμενα του Εμπορίου και των Πωλήσεων, με όρους συνεχιζόμενης Δια Βίου Μάθησης, είναι απαραίτητη στην πλήρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας των σύγχρονων κοινωνιών όπου ζούμε.  Για το λόγο αυτό η INTERACTIVE  διοργανώνει τα παρακάτω σεμινάρια για να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε εξειδικευμένες ειδικότητες του κλάδου αυτού. Στο σεμινάριο μπορείτε να εκπαιδευτείτε στις εξής ειδικότητες:

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Ο Εξωτερικός Πωλητής αναλαμβάνει την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ως αποτέλεσμα της παραγωγικής ή εμπορικής – εισαγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης. Ο ρόλος του είναι η προώθηση και η επιχειρηματολογία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα-οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του.

Ο Εξωτερικό Πωλητής αποτελεί το σημαντικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επιχείρηση που εκπροσωπεί και στον πελάτη. Είναι εκείνος που «εξαντλεί» την στρατηγική διατήρησης, ανάπτυξης και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεων που αναμένεται από αυτόν.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα  «Εξωτερικός πωλητής»  αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο.  Αφορά κατά βάση Υπηρεσίες και Επαγγέλματα του Οικονομικού Κλάδου, Εμπόριο, Πωλήσεις, Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξυπηρέτηση Πελατών.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Βασικές Αρχές Marketing
 • Συμπεριφορά Εταιρικών Πελατών
 • Η Επικοινωνία στις Πωλήσεις
 • Οργάνωση και Διοίκηση Χονδρικής Πώλησης
 • Διοικητικές λειτουργίες διεκπεραίωσης παραγγελιών
 • Βασικές αρχές οικονομικών
 • Γενικές γνώσεις

 

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Η INTERACTIVE δημιούργησε το παρόν σεμινάριο με σκοπό να εκπαιδεύει τον συμμετέχοντα έτσι ώστε να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τον πελάτη του, μέσα από το πρίσμα της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, να αντιληφθεί δηλαδή το λόγο ύπαρξής του μέσα από την οπτική του πελάτη του.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου ο συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές στρατηγικής της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας
 • Αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Γνωρίζει τις τεχνικές πωλήσεων και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης
 • Γνωρίζει τους τρόπους πώλησης και προώθησης χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αντιλαμβάνεται τον τρόπο χειρισμού μιας ομάδας πωλήσεων
 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα με την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και ευρύτερα σε όσους έρχονται σε επαφή με το κοινό ή ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη χορήγηση προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες. Επίσης απευθύνεται σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο σχετικό χώρο.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Στρατηγική
 • Προσέγγιση Πελατοκεντρικής Φιλοσοφίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Εξυπηρέτηση Πελατείας
 • Τεχνικές Πωλήσεων – Εφόδια για τον Πωλητή
 • Σημασία της Επιτυχημένης Πώλησης
 • Αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών
 • Ομαδική συνεργασία

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Η INTERACTIVE αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι  στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της Ιατρικής Ενημέρωσης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαθέτει μόνο ο κατάλληλα εκπαιδευμένος Ιατρικός επισκέπτης δημιούργησε το αντίστοιχο σεμινάριο. Μέσα από το σεμινάριο αυτό όχι μόνο θα καταρτιστούν κατάλληλα οι νέοι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στο σχετικό κλάδο αλλά και όσοι ήδη απασχολούνται σε κάποια φαρμακευτική εταιρία θα έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν έμπρακτα ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις , δεξιότητες και τεχνικές  που απαιτούνται για την αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι μέχρι τη λήξη του οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει την οργάνωση και διοίκηση φαρμακευτικών πωλήσεων
 • Αναζητά και διαχειρίζεται την πληροφορία στην αγορά
 • Γνωρίζει την επαγγελματική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας
 • Γνωρίζει τις τεχνικές πώλησης
 • Διαπραγματεύεται
 • Πραγματοποιεί πωλήσεις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα
 • Διαχειρίζεται το Stress
 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο της Ιατρικής Ενημέρωσης, χωρίς να έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία. Με την παρακολούθηση του θα αποκτήσουν ένα ισχυρό εφόδιο, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητές που είναι απαραίτητες στο  συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Επίσης απευθύνεται σε έμπειρους Ιατρικούς Επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, μέσα σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Η Φαρμακευτική Αγορά
 • Φαρμακευτικά Προϊόντα
 • Επιστημονική Ενημέρωση
 • Ο Ιατρικός Επισκέπτης σαν επάγγελμα
 • Χώροι Εργασίας του Ιατρικού Επισκέπτη
 • Βασική Εκπαίδευση του Ιατρικού Επισκέπτη
 • Τεχνικές Πώλησης στην Ιατρική Επίσκεψη
 • Η Επίσκεψη

 

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Το merchandising  είναι η συνεχής παρακολούθηση και σωστή λειτουργία του ραφιού και αποτελεί τον πιο ευαίσθητο κρίκο της αλυσίδας τροφοδοσίας του. Είναι ο τόπος στον οποίο συναντώνται οι επιθυμίες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: λιανεμπόρων, προμηθευτών, παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών που μάλλον αγνοούν πόσο πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. To merchandising λοιπόν είναι ένας κλάδος με μεγάλη σημασία, καθώς μέσω του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων εξασφαλίζει τη σωστή θέση των προϊόντων, τη μέτρηση του stock, την καταγραφή των ελλείψεων και την προτεινόμενη παραγγελία προς τον λιανέμπορο.

Το σεμινάριο «Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (merchandiser)» εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες για να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα αυτό.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα «Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)» αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Αφορά κατά βάση Υπηρεσίες και Επαγγέλματα του Οικονομικού Κλάδου, Εμπόριο, Πωλήσεις, Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξυπηρέτηση Πελατών.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση πελατών
 • Διοικητική υποστήριξη λειτουργίας καταστήματος
 • Λειτουργία του χώρου και της αποθήκης του καταστήματος

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

 Το επάγγελμα του Στελέχους Εξαγωγικού Εμπορίου  απαιτεί δυναμισμό και ενεργητικότητα, αλλά ταυτόχρονα την απόκτηση πολυδιάστατης γνώσης σε διαφορετικά  γνωστικά αντικείμενα που άπτονται στον τομέα. Η INTERACTIVE αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευμένων επαγγελματιών στον κλάδο δημιούργησε το σεμινάριο για Στελέχη Εξαγωγικού Εμπορίου.

Ο συμμετέχοντας μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχει πετύχει:

 • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Απόκτηση ενός επιπλέον εφοδίου για επαγγελματική αποκατάσταση

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση όλων των βασικών γνώσεων που θα πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος στον κλάδο του εμπορίου, η οποία θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τον κάτοχό της έτσι ώστε να τοποθετηθεί του σε αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του κλάδου. Ενδεικτικά δε αναφέρονται επιχειρήσεις τροφίμων, φρούτων, ποτών, γαλακτοκομικών, καπνού, δερμάτων – γούνας, επίπλων, ενδυμάτων, υπηρεσιών κ.α.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Βασικές αρχές λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων
 • Βασικές αρχές του marketing
 • Η λειτουργία του marketing στην επιχείρηση
 • Μορφές χρηματοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων
 • Όροι πληρωμής & τρόποι διακανονισμού
 • Διεθνείς μεταφορές & ασφάλεια εμπορευμάτων
 • Φορολογικά & τελωνειακά θέματα
 • Εκθεσιακό marketing & συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Προώθηση πωλήσεων σε ξένες αγορές
 • Προβολή της εξαγωγικής επιχείρησης

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Στις χώρα μας ο αγροτικός κλάδος και ο κλάδος των τροφίμων γενικότερα αποτελούσε πάντα νευραλγικό τομέα της οικονομίας με μεγάλες προοπτικές. Τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα αποτελούν τη βάση της οικονομίας της χώρας και με τη κατάλληλη εκμετάλλευση και προώθησή τους θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Οι σημαντικοί αυτοί τομείς της οικονομίας πολλές φορές θεωρείται ότι υστερούν στην υιοθέτηση νέων τεχνικών διοίκησης και Marketing.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό γιατί το Marketing Τροφίμων αποτελεί το εργαλείο για την αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο γεγονός που συνεπάγεται, εφόσον αυτό είναι αποτελεσματικό, και με αύξηση των κερδών τους. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο τομέα η INTERACTIVE διοργανώνει ένα σεμινάριο για Υπεύθυνο Marketing Τροφίμων για όσους ανήκουν στον αγροτικό κλάδο και εξελίξουν τις γνώσεις  και πρακτικές τους στη διοίκηση και το Marketing.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, απόφοιτοι σχολών οικονομίας και διοίκησης, τροφίμων ή εμπορίας και διαφήμισης, επαγγελματίες του χώρου και όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σε αυτόν τον τομέα.

 

Θεματικές ενότητες

 • Αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης παραγωγής αγροτικών προϊόντων & τροφίμων
 • Βασικές εννοείς μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
 • Ανάλυση λειτουργιών μάρκετινγκ και κανάλια εμπορίας και διάθεσης αγροτικόν προϊόντων και τροφίμων
 • Ειδικά θέματα μάρκετινγκ

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  σεμινάρια Εμπορίου και Πωλήσεων επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο 2103003921   ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr

 Μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων