ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

GDPR – Εκπαίδευση DPO

Σύντομη Περιγραφή και Στόχοι Εκπαίδευσης

Το GDPR έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) προβλέπει υποχρεωτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Τη θέση του DPΟ αναλαμβάνει ένα πρόσωπο που διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα αυτό. Πλήθος επιχειρήσεων οφείλουν να διορίσουν υποχρεωτικά DPO – Data Protection Officer. Τα καθήκοντα  του DPO μπορεί να αναλάβει το άτομο που έχει εκπαιδευθεί με επάρκεια στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης στον τομέα αυτό η INTERACTIVE δημιούργησε το σεμινάριο DPO-Data Protection Officer. Στόχος το σεμιναρίου είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον DPΟ. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων και να λειτουργούν ως DPO σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τους κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν υπεύθυνα τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του GDPR και να αποφύγουν λάθη και πρόστιμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Επαγγελματικές Ομάδες: Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών , Δικηγόρους κ.α. με σχετική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και νομικά θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της θέσης του DPO. Ο τρόπος παρακολούθησης είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως με τη μέθοδο του συνδυασμού σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (blended) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning.

Πιστοποίηση

Το σεμινάριο παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης “Certified Data Protection Officer”, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024

Περιγραφή θεματικών ενοτήτων

 •  Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 
 • Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 
 • Τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR)(REGULATION (EU) 2016/679)
 • Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Αρμοδιότητες υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων 
 • Εκτίμηση αντίκτυπου – Μεθοδολογίες }
 • Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού 
 • Οδηγίες για τη διαχείρηση και γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων 
 • Ασφάλεια πληροφοριών (Information security) – πρότυπο ISO 27001/2013 Κώδικες υλοποίησης συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών
 • Εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συστημάτων πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη αντίκτυπου της  ιδιωτικότητας – Πλαίσιο ιδιωτικότητας
 • Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime (δείτε το βιογραφικό του κ. Ιγγλεζάκη ΕΔΩ).

Πως να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  σεμινάριο κατάρτισης για DPO – Data Protection officer επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο   210 300 3921 ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr  Μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων