ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών και βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να προστατεύσει επαρκώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.

Η εφαρμογή του προτύπου διασφαλίζει ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους για την προστασία των δεδομένων, που αφορούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Το πρότυπο ISO 27001 μπορεί να το εφαρμόσει κάθε οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά του, που επιθυμεί να αποδεικνύει στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές ή στους μετόχους, την αποτελεσματικότητά του στην ορθή διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Η εφαρμογή του προτύπου θεωρείται επιβεβλημένη ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που η ασφάλεια των δεδομένων είναι κρίσιμη και καθοριστική για την επιβίωσή τους (π.χ. τράπεζες, Νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ).

Γιατί να επιλέξετε την Interactive;

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001.

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι:

  1. Gap Ανάλυση
  2. Αξιολόγηση κινδύνων
  3. Αντιμετώπιση κινδύνων
  4. Αναθεώρηση ετοιμότητας ISMS
  5. Εσωτερική αξιολόγηση και τελική ανασκόπηση – Παρουσία του συμβούλου μας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης (εφόσον το επιθυμείτε)

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE τηλεφωνικά στο 210 300 3921 ή στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε τις απορίες σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.