ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Logistics

Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική οικονομία, καθώς ήδη έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της. Η εξειδίκευση στον εν λόγω αναπτυσσόμενο τομέα και η παρακολούθηση των εξελίξεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο προσφέρει σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει.

Η διαρκής εκπαίδευση  στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με όρους συνεχιζόμενης Δια Βίου Μάθησης, είναι απαραίτητη στην πλήρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας των σύγχρονων κοινωνιών όπου ζούμε. Η INTERACTIVE αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση σε αυτόν τον κλάδο διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων στις εξής ειδικότητες:

 Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Διαμεταφορέας (freight forwarder) καλείται το επάγγελμα το οποίο χαρακτηρίζεται ή διέπεται ή σχετίζεται με υπηρεσίες που αφορούν στην μεταφορά, συγκέντρωση, αποθήκευση, διαχείριση, συσκευασία ή διανομή αγαθών. Ο εργαζόμενος που απασχολείται ως στέλεχος υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας ασχολείται με πλήθος δραστηριοτήτων διαφορετικών μεταξύ τους. Παρόλο που οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται ο εργαζόμενος είναι καθαρά βοηθητικές, επεκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων της επιχείρησης οι οποίες σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης π.χ. προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, μεταφορές, αποθήκευση customer service, διανομή. Για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κλάδο η INTERACTIVE έχει δημιουργήσει το αντίστοιχο σεμινάριο για Στελέχη διαμεταφοράς προϊόντων/Διαλογείς με σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα «Διαμεταφορά Προϊόντων/Διαλογέας» απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με τον κλάδο των Logistics. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση, εμπόριο και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του εμπορικού τομέα και του τομέα μεταποίησης. Aφορά ακόμη τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Διαμόρφωση μεταφορικού σεναρίου
 • Υλοποίηση του μεταφορικού σεναρίου
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην διεύθυνση του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών

 

Σύντομη Περιγραφή &  Στόχοι Εκπαίδευσης

Έχει γίνει αντιληπτό ότι για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και  την δικτυωμένη οικονομία πρέπει όλο και περισσότερο να στηρίζονται στην αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα, ή δίκτυο. Τα στελέχη διαχείρισης αποθήκης απασχολούνται με κλάδους οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών) και κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών. Η INTERACTIVE επειδή αναγνωρίζει την ανάγκη των επιχειρήσεων να συνεργάζονται με εξειδικευμένα στελέχη για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση, δημιούργησε το σεμινάριο για Στελέχη Διαχείρισης Αποθήκης. Το σεμινάριο αυτό στοχεύει να εξελίξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων ως προς την παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο «Διαχείριση Αποθήκης» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με τον κλάδο των Logistics. Aφορά τους επαγγελματίες  εκείνους που έχουν ήδη κάποια εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Οι κλάδοι που αναμένεται να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης είναι οι αναφερόμενοι στον τριτογενή τομέα και κυρίως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών τρίτων (3PL), και οι κλάδοι του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική των εμπορικών επιχειρήσεων θα έχουν η δυνατότητα επεκτεινόμενων δικτύων διανομής (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες κ.λ.π.) και η υιοθέτηση νέων μορφών πραγματοποίησης πωλήσεων (τηλεπωλήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.).

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Διαμόρφωση προγράμματος των καθημερινών παραλαβών, παραλαβή εισερχομένων αγαθών και τα προώθηση στον σωστό χώρο αποθήκευσης
 • Υλοποίηση μεταφοράς των αγαθών από τον αποθηκευτικό χώρο στα μεταφορικά μέσα
 • Μεριμνά για την εκτέλεση των ενεργειών σχετικά με την αποθήκευση (warehousing) και την καθημερινή απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της αποθήκη

Σύντομη Περιγραφή και Στόχοι Εκπαίδευσης

Το επάγγελμα του εργαζόμενου ως Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας χαρακτηρίζεται από ένα ετερογενές πλήθος περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων. Παρουσιάζει ομοιότητες αλλά ταυτόχρονα αποκλίνει και σε πολλά σημεία με άλλα συναφή επαγγέλματα όπως αυτό του υπαλλήλου γραφείου, του αποθηκάριου ή του υπαλλήλου αποθήκης. Το επάγγελμα αυτό αν και περιορίζεται αποκλειστικά σε επικουρικό ρόλο εκτείνεται σε μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδας της επιχείρησης π.χ. προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, μεταφορές αποθήκευση customer service, διανομή. Η INTERACTIVE προσφέρει την ευκαιρία μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα να εξερευνήσουν και να εκπαιδευτούν πάνω στις διαφορετικές πτυχές της.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα των Logistics. Συγκεκριμένα αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση, εμπόριο και παροχή υπηρεσιών), και κυρίως στον εμπορικό τομέα και τον τομέα μεταποίησης.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Υποστήριξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης η οργανισμού
 • Εποπτεία την εύρυθμης λειτουργίας της εξυπηρέτησης πελατών – προμηθευτών
 • Παροχή υποστηρικτικών εργασιών στη διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια στον τομέα των Logistics επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο 210 300 3921 ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr

 Μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων