Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το GDPR

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

ISO 45001-Συστήματα Διαχείρισης Για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Το νέο πρότυπο ISO 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στις αρχές του OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ), μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης. Η δημοσίευση του προτύπου ISO 45001 έγινε τον Μάρτιο του 2018 και οι οργανισμοί που είναι σήμερα πιστοποιημένοι με τα έως τώρα ισχύοντα συστήματα διαχείρισης Υ&Α θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο ISO 45001 εντός τριών ετών.

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 εκπονήθηκε προκειμένου το Σύστημα για την ΥΑΕ να είναι συμβατό και να ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001,ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001κλπ).

Το ISO 45001 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν και τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούνται. Η εφαρμογή του είναι σημαντική για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλους τους οργανισμούς, αλλά ιδιαίτερα σε αυτούς που το είδος εργασιών τους χαρακτηρίζεται από μεγάλη επικινδυνότητα όπως κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανίες και γενικότερα όπου διενεργείται χειρωνακτική εργασία.

Γιατί να επιλέξετε την Interactive;

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 45001, αλλά και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη μετάβαση υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία   από την παλαιότερη έκδοση των προτύπων  OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 στη νέα ISO 45001:2018,η οποία σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως  τις  12 Μαρτίου 2021.

 

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος Διαχείρισης Για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία είναι:

  • Σχεδιασμός
  • Gap Ανάλυση και προγραμματισμός
  • Ανάπτυξη διαδικασιών και τεκμηρίωσης
  • Εκπαίδευση και εφαρμογή
  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Διατήρηση και συνεχής βελτίωση
  • Εσωτερική αξιολόγηση και τελική ανασκόπηση – Παρουσία του συμβούλου μας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης (εφόσον το επιθυμείτε)

 

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE τηλεφωνικά στο 210 300 3921 ή στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε τις απορίες σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial