ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Η INTERACTIVE σας καλεί στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης που θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» και από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.000 συμμετέχοντες της πράξης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) και οι ωφελούμενοι  που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης» μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα  να λάβουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

Τι περιλαμβάνει

Θεωρητική κατάρτιση οριζόντιων και εξειδικευμένων δραστηριοτήτων (120-150 ώρες) και απόκτηση της ανάλογης πιστοποίησης. 

Ποιους αφορά το πρόγραμμα | Σε ποιους απευθύνεται;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ  και συγκεκριμένα η συμμετοχή στη δράση αυτή είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.

Θεματικά Αντικείμενα

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)


Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο: 24610 49116  ή εναλλακτικά, να μας στείλεις mail στο info@interactive.gr.

Μπορείς να συμπληρώσεις παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

Φόρμα Συμμετοχής

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων