ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Πιστοποιητικά

Η INTERACTIVE, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει για τις υπηρεσίες της ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο μετά από ανεξάρτητη επιθεώρηση που διενεργήθηκε πιστοποιήθηκε ως προς την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των διεθνών σχετικών προτύπων και της απονεμήθηκαν τα ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης: