ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

ΕΛΟΤ 1429 – Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, αποτελεί ένα εθνικό πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισμοί, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα , αλλά και έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Το πρότυπο  ΕΛΟΤ 1429 συμπληρώνεται από τους ακόλουθους οδηγούς εφαρμογής:

  • ΕΛΟΤ 1431-1 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής),
  • ΕΛΟΤ 1431-2 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών) και
  • ΕΛΟΤ 1431-3 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα)

H ικανοποίηση των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας από τους οργανισμούς αποτελεί αντικειμενική απόδειξη της διοικητικής τους ικανότητας να υλοποιούν και να διαχειρίζονται έργα δημόσιου χαρακτήρα,  διασφαλίζει την έγκαιρη, οικονοµική και ποιοτική εκτέλεση τους και ενισχύει  την αποτελεσματικότητα και τον βαθµό υπευθυνότητας των τελικών δικαιούχων μέσα από  διευρυμένες ελεγκτικές και δημοσιονομικές διαδικασίες.

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE τηλεφωνικά στο 210 300 3921 ή στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε τις απορίες σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.