ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Στην INTERACTIVE OE σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία μας παρέχετε με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στην ιστοσελίδα μας.

 

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.

 

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (ΓΚΠΔ, Κανονισμός 2016/679), τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:

 

«οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων). Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

 

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εδώ:

INTERACTIVE OE

Λευκών Ορέων 57, Άγιος Δημήτριος, 17342, Αθήνα

Τηλ: (+30) 210. 300.3921

E-mail: grammateia@interactive.gr

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς ως ενδιαφερόμενοι γνωστοποιείτε στην εταιρεία με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συμπληρώνετε είναι το Ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Επίσης συλλέγονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση cookies, για το είδος και το σκοπό των οποίων μπορείτε να ενημερωθείτε πληρέστερα στην Πολιτική Cookies. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστοχώρο μας δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα, παρά μόνο αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως, δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην Πολιτική Cookies

 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών που λαμβάνονται μέσω συμπλήρωσης φόρμας στον ιστοχώρο μας δύναται να μεταβιβαστούν σε τρίτους όπως ορίζεται στο κείμενο συγκατάθεσης της εκάστοτε φόρμας εισαγωγής δεδομένων. Τα λοιπά προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο έξι (6) μήνες και μετά διαγράφονται. Ως προς το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται από τους ιχνηλάτες (cookies) και τις δυνατότητες επανεργοποίησής τους μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies. Τα δεδομένα ενδιαφερομένων προσώπων που συμπληρώνουν τις φόρμες επικοινωνίας τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τις εκάστοτε φόρμας ή μέχρι την άρση της συγκατατάθεσής σας για την επεξεργασία και διαγράφονται.

 

Νόμιμη βάση και σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (ΓΚΠΔ, Κανονισμός 2016/679),

«Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί». Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η προβολή των δράσεων της Εταιρείας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται όταν επιλέξετε να συμπληρώσετε τις φόρμες επικοινωνίας,  τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (ΓΚΠΔ, Κανονισμός 2016/679), με σκοπό τη διευκόλυνση της ενημέρωσής σας από εμάς. Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

Τα δικαιώματά σας πάνω στα δεδομένα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 

·         δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

·         δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

·         δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

·         δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

·         δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

·         δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

·         δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας INTERACTIVE ΟΕ

 

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε

H INTERACTIVE OE δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr 

 

Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική σε τακτική βάση.