ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Σεμινάρια GDPR

Πρόγραμμα 8ώρου εισαγωγικού σεμιναρίου
Ενότητα 1
Εισαγωγή - Σύντομη Περιγραφή του Νέου Κανονισμού
περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679
Ενότητα 5
Φυσική Ασφάλεια εγκαταστάσεων και πληροφοριών/ δεδομένων.
Ενότητα 2
Προσωπικά δεδομένα και ειδικά (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι;
Ενότητα 6
Βασικές έννοιες και μέτρα Ασφάλειας Πληροφοριών & Δεδομένων (Information Security)
Ενότητα 3
Νέα Δικαιώματα φυσικών προσώπων, αρχές που διέπουν τον νέο ευρωπαικό κανονισμό.
Ενότητα 7
Αντιμετώπιση & Διαχέιριση πειριστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (Data breaches)
Ενότητα 4
Έννοιες του Υπευθύνου επεξεργασίας και του Εκτελούντα την επεξεργασία σε μια επιχείρηση, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) Πότε απαιτείται;
Ενότητα 8
Βασικές Διαδικασίες και Βήματα συμμόρφωσης. Επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (για την επιχείρηση και οργανισμό - GDPR Compliance)
Ενότητα 9
Παραδείγματα εφαρμογής και μελέτες περίπτωσης για πλήρη κατανόηση του κανονισμού βιωματικά