ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Τουρισμός

Στη χώρα μας ο  κλάδος του Τουρισμού αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, καθώς η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός πόλος έλξης τουριστών από την Ευρώπη αλλά και από όλο τον κόσμο. Διαχρονικά ο τουρισμός απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και προσφέρει πλήθος ευκαιριών για ανάπτυξη και ανέλιξη, αξιοποιώντας κάθε πιθανή πρόκληση με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση στον συγκεκριμένο κλάδο, με όρους συνεχιζόμενης Δια Βίου Μάθησης είναι απαραίτητη σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά για όσα άτομα επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τουρισμό και να αξιοποιήσουν την πληθώρα ευκαιριών που τους προσφέρει η χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό η INTERACTIVE διοργανώνει ένα σεμινάριο για τον Τουρισμό με εκπαίδευση σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες είναι οι εξής:

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Ο Food & Beverage Manager είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας με πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο δράσης. Είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και διοίκηση του προσωπικού των επισιτιστικών τμημάτων μίας ξενοδοχειακής μονάδας ή κάποιας επιχείρησης εστίασης. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, υπάρχει σημαντικό κενό στην εκπαίδευση της συγκεκριμένης ειδικότητας. Σημειώνεται, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή ή πρόγραμμα, οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, που να καλύπτει το συγκεκριμένο αντικείμενο γνώσεων.

 Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη ανάπτυξη του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, η Interactive έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με τη δημιουργία του αντίστοιχου σεμιναρίου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B) απευθύνεται σε άτομα τεχνικής κατεύθυνσης (με γνωστικό υπόβαθρο που να σχετίζεται με τα ξενοδοχειακά, τη μαγειρική ή τη ζαχαροπλαστική, κατά προτίμηση, αλλά όχι περιοριστικά) καθώς και σε επαγγελματίες με εμπειρικές γνώσεις στο αντικείμενο, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία ή να εξειδικεύσουν τις υφιστάμενες γνώσεις τους στο χώρο του Food & Beverage Management.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Οργάνωση και λειτουργία bar & εστιατορίου
 • Bar & Restaurant Management
 • Human Resources Management (Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού)
 • Marketing – Δημόσιες Σχέσεις – Guest Relations
 • Οργάνωση και Έλεγχος Προμηθειών
 • Σύνθεση Μενού
 • Σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων – HACCP
 • Η νομοθεσία που αφορά τις επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Οργάνωση και διοίκηση Εκδηλώσεων
 • Οικονομική διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων

 Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Ο Γαστρονομικός Τουρισμός αποτελεί ένα δημοφιλές τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας. Τα ταξίδια σε παγκόσμιο επίπεδο με κίνητρο τις γαστρονομικές εμπειρίες αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο γιατί δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους  μέσα από το σύμπαν το φαγητού και των γεύσεων να αλληλεπιδράσουν με άλλες κουλτούρες. Η κουζίνα κάθε τόπου και η μαγεία της συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κύρια κριτήρια των ταξιδιωτών για την επιλογή προορισμού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η γαστρονομία έχει συνδεθεί στενά με την ανάπτυξη του τουρισμού τις τελευταίες δεκαετίες. Αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη του κλάδου της γαστρονομίας και την ανάγκη για δημιουργία νέων πιο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας που θα καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς στον κλάδο του τουρισμού η Interactive δημιούργησε το σεμινάριο για Ειδικό στο  Γαστρονομικό Τουρισμό & το Marketing.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσθέτουν αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις ή/και τους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται ή θα συνεργαστούν, γιατί θα μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ τουρισμού, εμπειρίας, γαστρονομίας, οίνου και άλλων ποτών, πολιτισμού, παραδόσεων που αφορούν το φαγητό, διαφόρων τοπικών κοινοτήτων που έχουν παίξει ή/και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γαστρονομικής κουλτούρας, αλλά και να ενοποιούν όλα τα προαναφερόμενα με τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχει η επιστήμη του μπράντιγκ (branding) και του μάρκετινγκ.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 Το CGTMP απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο του Γαστρονομικού Τουρισμού, καθώς η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλους τους τομείς που σχετίζονται τόσο με το γαστρονομικό τουρισμό όσο και με ό,τι πιο σύγχρονο υφίσταται σήμερα στην επιστήμη του μπράντινγκ (branding) και του μάρκετινγκ, εφοδιάζοντας τον με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που υφίστανται στην τουριστική βιομηχανία. Το CGTMP απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στο γαστρονομικό τουρισμό ή/και σε τομείς που σχετίζονται άμεσα ή/και έμμεσα με αυτόν, αλλά και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των εκδηλώσεων πάσης φύσεως όπως συνέδρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά. και επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναπτύξουν την καριέρα τους.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Βιομηχανία του γαστρονομικού τουρισμού
 • Εμπλεκόμενοι στο γαστρονομικό τουρισμό
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Το γαστρονομικό τουριστικό προϊόν
 • Branding και marketing

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Σημαντικό ρόλο στον κλάδο του τουρισμού έχει η καλή επικοινωνία των εργαζομένων με τους επισκέπτες, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση τους να γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά. Για να επιτευχθεί αυτό οι εργαζόμενοι οφείλουν να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να ξεχωρίζουν απέναντι στον ανταγωνισμό και να εξελίξουν την καριέρα τους. Το πρώτο άτομο με το οποίο έρχονται συνήθως σε επαφή οι πελάτες είναι ο Υπάλληλος υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών και για το λόγο αυτό ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός σε μια επιχείρηση και θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να ανταπεξέλθει σε αυτόν.

Η INTERACTIVE διοργάνωσε το σεμινάριο για Υπαλλήλους υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών με στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στα εξής:

 • Την τουριστική νομοθεσία σε βασικές συναλλαγές με τουρίστες
 • Τα κυριότερα τουριστικά προϊόντα
 • Την αντιστοιχία υπηρεσιών διαμονής και τουριστών
 • Την 24ωρη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης λογαριασμών
 • Τα σύγχρονα θέματα εξυπηρέτησης
 • Τα συστήματα διαχείρισης (PMP)
 • Τις βασικές αρχές λειτουργίας υποδοχής
 • Τις βασικές αρχές πωλήσεων
 • Τις βασικές αρχές αύξησης πωλήσεων
 • Τη χρήση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία υποδοχής
 • Την Ξενοδοχειακή διοίκηση και τις βασικές αρχές λογιστικής
 • Το τμήμα της υποδοχής
 • Την Υπηρεσία Υπνοδωματίων
 

 Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τον κλάδο του τουρισμού  και να εξειδικεύσει τις γνώσεις του  αλλά και σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ως υφιστάμενοι υπάλληλοι υποδοχής/εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν αλλά και να εξελίξουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

 

Περιγραφή θεματικών ενοτήτων

 • Εκπαίδευση υποδοχή
 • Κρατήσεις
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
 • Προσφορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαχείριση παράπονων
 • Νέες τεχνολογίες και υπηρεσία υποδοχής

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

 Σε μια χώρα που η οικονομία της βασίζεται στον τουρισμό μια θέση εργασίας όπως αυτή του Τουριστικού Αντιπροσώπου- Υπαλλήλου Τουριστικού γραφείου είναι περιζήτητη. Εάν θέλεις να έχεις το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού και να αποδείξεις πως έχεις γνώσεις που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς , τόσο εσύ όσο και η επιχείρηση στην οποία θα εργάζεσαι δήλωσε άμεσα συμμετοχή.

Κάποιες από τις γνώσεις που θα αποκτήσεις με τη συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι οι εξής:

 • Είδη τουριστικών πρακτορείων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση των τουριστικών πακέτων
 • Είδη του τουρισμού
 • Περιγραφή εργασίας τουριστικών αντιπροσώπων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών
 • Τεχνικές αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • Διαχειριστικά Συστήματα κρατήσεων
 • Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
 • Αθλητισμός &  ψυχαγωγία στον τουρισμό
 • Κουλτούρα / Πολιτισμικές Συνήθειες τουριστών
 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου απευθύνεται σε υφιστάμενους υπάλληλους τουριστικών γραφείων, οι οποίοι μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο επιθυμούν να εκπαιδευτούν περεταίρω στον κλάδο των τουριστικών και να γίνουν ανταγωνιστικοί σε μια απαιτητική αγορά εργασίας. Επιπλέον απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να κατοχυρώσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις που απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Εισαγωγή στις κρατήσεις & την έκδοση εισιτήριων
 • Τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικά πρακτορεία
 • Είδη τουρισμού
 • Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που διαρκώς εξελίσσεται και το ίδιο οφείλουν να κάνουν οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν, με το να εκπαιδεύονται και να καλλιεργούν τις δεξιότητες  και τις γνώσεις τους. Το σεμινάριο της INTERACTIVE  για Υπάλληλο Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Τουριστικά καταλύματα: Ορισμός και Τύπος
 • Σύνθεση προσωπικού – ιεραρχία
 • Το τμήμα οροφοκομίας
 • Το τμήμα λινοθήκης
 • Ασφάλεια και υγεία σε τμήματα καθαριότητας
 • Δομή και λειτουργία τμήματος ορόφων
 • Διαδικασίες καθαρισμού
 • Πρότυπα εργασίας τμήματος ορόφων
 • Πρόγραμμα ημέρας και χρονοδιάγραμμα καθαρισμού δωματίων ημέρας
 • Τακτοποίηση και διαχείριση αναλώσιμων υλικών
 • Βασικούς κανόνες διακόσμησης
 • Νυκτερινή υπηρεσία
 • Γενικά στοιχεία για τα απορρυπαντικά

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδικότητα Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και επιθυμεί να εκπαιδευτεί. Επίσης απευθύνεται σε υφιστάμενους υπάλληλους τμημάτων ορόφων και λινοθήκης τουριστικών επιχειρήσεων που θέλουν να λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο αυτό, αλλά και σε όσους είναι ήδη έμπειροι επαγγελματίες.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Εκπαίδευση οροφοκομίας
 • Εκπαίδευση λινοθήκης
 • Εκπαίδευση υποδοχής
 • Ασφάλεια και υγεία σε τμήματα καθαριότητας

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

Ο τουρισμός έχει μια πληθώρα ειδικοτήτων και καθεμία από αυτές έχει τις δικές τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουν. Όσοι εργάζονται σαν υπάλληλοι στο τηλεφωνικό κέντρο των ξενοδοχείων και είναι αρμόδιοι για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους πελάτες, έχουν να επιτελέσουν ένα σύνθετο έργο αλλά και πολύ σημαντικό για το μέλλον της επιχείρησης. Στη θέση αυτή είναι απαραίτητα οι ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες και η οργανωτικότητα. Αν λοιπόν εργάζεσαι ήδη ή επιθυμείς να εργαστείς στο συγκεκριμένο κλάδο του τουρισμού η INTERACTIVE διοργανώνει το σεμινάριο Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων που έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Την τουριστική βιομηχανία και το τμήμα υποδοχής
 • Τους τύπους τουριστικών καταλυμάτων
 • Τις διακρίσεις των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Ότι η συμβολή του στην εικόνα που θα σχηματίσει ο πελάτης για την τουριστική επιχείρηση είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική
 • Όλους τους τύπους και τα συστήματα κρατήσεων
 • Να παρακολουθεί τις κρατήσεις
 • Τις βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Τα αγοραστικά κίνητρα και τη διαδικασία λήψης της απόφασης αγοράς από τον πελάτη
 • Τους τύπους πελατών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • Την τηλεφωνική επικοινωνία ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του
 • Τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο μιας συμφωνίας
 • Διαχείριση των τυχόν προβλημάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται

 Η ειδικότητα Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με το χώρο του τουρισμού και θέλει να αποκτήσει τις αντίστοιχες γνώσεις. Ακόμη απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους υπαλλήλους τηλεφωνικών κέντρων/κρατήσεων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων όσο και  σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Τουριστική βιομηχανία/τμήμα υποδοχής
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Κρατήσεις
 • Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
 • Έκδοση εισιτήριων

Σύντομη Περιγραφή & Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Καθαρισμός προσόψεων
 • Πλύσιμο μοκετών και σαλονιών
 • Καθαρισμός Parking και αποθηκευτικών χώρων
 • Αφαίρεση graffiti
 • Καθαρισμοί μεταφορικών μέσων
 • Απολυμάνσεις
 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το χώρο της καθαριότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία. Ακόμη απευθύνεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα του καθαρισμού και των απολυμάνσεων για να εξελίξου τις γνώσεις τους και να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

 

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Καθαρισμό
 • Κανόνες Υγιεινής/ Ασφάλειας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
 • Τα Υλικά, Εξοπλισμός και Μηχανήματα Καθαριότητας
 • Καθαριότητα του Χώρου και των Επιφανειών Ευθύνης της/του
 • Απολυμάνσεις Δημόσιων Χώρων

 

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια στον τομέα του τουρισμού επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο 210 300 3921 ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr

 Μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων