ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

ISO 22000-Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

To ISO 22000 αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων και προβλέπει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση όλων των ενδεχόμενων κινδύνων επιμόλυνσης στην αλυσίδα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που μπορεί να συνδέονται με το είδος της επεξεργασίας και την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius και συμβατό με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ISO 14001). Αποτελεί απαίτηση των πελατών ως εγγύηση ασφαλείας των προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα έγκυρο σύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων:

 • Στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • Στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • Σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση
 • Σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)

Γιατί να επιλέξετε την INTERACTIVE;

H εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018, αλλά και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη μετάβαση υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου ISO 22000:2005 στη νέα ISO 22000:2018,η οποία σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 29 Ιουνίου 2021.

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι:

 • Διαγνωστική αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας και της υλικοτεχνικής υποδομής για τη διαπίστωση αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων ασφαλείας ( Gap Ανάλυση)
 • Προγραμματισμός υλοποίησης – Συγκρότηση ομάδας ασφάλειας τροφίμων
 • Καθορισμός των προαπαιτούμενων προγραμμάτων (PRPs)
 • Καθορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs)
 • Σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής και συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
 • Ανάπτυξη τεκμηρίωσης
 • Καθοδήγηση στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
 • Εκπαίδευση στελεχών του οργανισμού
 • Καθοδήγηση στην διενέργεια της Εσωτερικής επιθεώρησης
 • Παρουσία του συμβούλου μας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης (εφόσον το επιθυμείτε)
 • Συντήρηση του συστήματος για την ετήσια επιτήρηση του είτε ως εξωτερικός σύμβουλος ποιότητας είτε ως εσωτερικός επιθεωρητής (εφόσον το επιθυμείτε)

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE τηλεφωνικά στο 210 300 3921 ή στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε τις απορίες σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.