Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το GDPR

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

ISO 14001 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 14001  αφορά εταιρείες που στοχεύουν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση, να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, και άλλες εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις προσανατολισμένες σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και να βελτιώνονται διαρκώς σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Μέσω της ανάπτυξης εφαρμογής και ακολούθως πιστοποίησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, ένας οργανισμός εντοπίζει τις επιπτώσεις που προέρχονται από τις δραστηριότητές του στο περιβάλλον και ακολούθως θέτει στόχους και αναπτύσσει προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 είναι εφαρμόσιμες σε κάθε είδους οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα ενασχόλησης, δεδομένου ότι σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, άμεσα ή έμμεσα κάθε δραστηριότητα δύναται να επηρεάζει ή επηρεάζει το περιβάλλον.

Γιατί να επιλέξετε την INTERACTIVE;

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδόσεις του Διεθνούς Προτύπου 14001.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μέσα από την πολυετή εμπειρία τους, σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και δεσμεύονται για την επιτυχία της ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οργανισμού σας. Κατά τη διάρκεια όλων των επισκέψεών μας στις εγκαταστάσεις σας, παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

  • Διαγνωστική αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας και διαπίστωση αποκλίσεων (Gap Ανάλυση)
  • Προγραμματισμός υλοποίησης –Καθορισμός Υπευθύνων
  • Σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Ανάπτυξη τεκμηρίωσης
  • Καθοδήγηση στην εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Εκπαίδευση στελεχών του οργανισμού
  • Καθοδήγηση στην διενέργεια της Εσωτερικής επιθεώρησης  και της ανασκόπησης της διοίκησης
  • Παρουσία του συμβούλου μας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης (εφόσον το επιθυμείτε)
  • Συντήρηση του συστήματος για την ετήσια επιτήρηση του είτε ως εξωτερικός σύμβουλος ποιότητας είτε ως εσωτερικός επιθεωρητής (εφόσον το επιθυμείτε)

Επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INTERACTIVE τηλεφωνικά στο 210 300 3921 ή στέλνοντας mail στο grammateia@interactive.gr. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε τις απορίες σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial