ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 η ένωση των εταιριών « ACTA, ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, INTERACTIVE» διοργάνωσε την ημερίδα με θέμα « Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου:  Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο αμφιθέατρο του Ναυστάθμου Κρήτης στην Σούδα. 

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνης Οικονόμου, με την καθοριστική συμβολή του οποίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς το καινοτόμο φιλόδοξο και δύσκολο έργο «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5060273, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.025.467,00 €.

Το Έργο αποτελείτο από 3 Υποέργα και περιελάμβανε Εκπαίδευση σε 16 διαφορετικά τεχνικά εκπαιδευτικά αντικείμενα (πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, την παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών), κόστος μετακίνησης εκπαιδευομένων, δημιουργία πρότυπου εκπαιδευτικού εργαστηρίου Οπτικών Ινών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Έχει ολοκληρωθεί το 100% του έργου Εκπαίδευσης/Πιστοποίηση και το 100% της προμήθειας εξοπλισμού.

Εκπαιδεύτηκαν 442 (94,8%) Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ και υλοποιήθηκε  στις πόλεις Αθήνα ( 19 τμήματα 100%, 300 εκπαιδευόμενοι 93,8%, Θεσσαλονίκη (2 τμήματα 100%, 29 εκπαιδευόμενοι 96,7%)  , Βόλος (3 τμήματα 100%, 45 εκπαιδευόμενοι 100%), Πάτρα (1 τμήμα 100% , εκπαιδευόμενοι  13  86,7%),   Χανιά (4 τμήματα 100%, εκπαιδευόμενοι 55 100%).

Οι παρεχόμενες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις  σε σημαντικούς τομείς (Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Διαχείριση Ποιότητας, Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας) καθιστούν το Τεχνικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ στην κορυφή του Δημόσιου Τομέα από πλευράς αριθμού Πιστοποιημένων Υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα στην Επιστήμη και Τεχνική Συγκολλήσεων ΕΝ/ISO 9606-01, 9606-02 στις μεθόδους MIG, MAG, TAG, TIG, Οξυγόνου Ασετιλίνης, στα Επιχειρησιακά Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας  SIX SIGMA/YELLOU BELT και BLACK BELT,  στις Οπτικές Ίνες CFOT/FOA, Επιθεωρητής Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας EN/ISO 45001:2018, Τεχνικός Ασφαλείας Επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ, στις μη καταστροφικές δοκιμές με πιστοποιήσεις σε 3 μεθόδους.

Επιπλέον τρεις εκπαιδευόμενοι από κάθε τμήμα επίκειται να εκπαιδευτεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του  Ιουλίου 2023 ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών με την μέθοδο της  εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσία της Ειδικής Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κυρίας Νίκης Δανδόλου.

Τίμησαν με την παρουσία τους επιτελείς  από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ  και ΔΙΔΕΑΠ, εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ ο Ταξίαρχος Άγγελος Κουδελούδης, εκπρόσωπος του Α/ΓΕΑ Σμήναρχος Θεμιστοκλής Μπουρελιάς, εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Προσφωνήθηκε  από το Διοικητή του Ναυστάθμου Κρήτης, Αρχιπλοίαρχο Νεκτάριο Λυμπεράκη ΠΝ.

Απότειναν χαιρετισμό η Ειδική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κα Νίκη  Δανδόλου, η Διευθύντρια ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ κα Σταυρούλα Παναγιωτοπούλου, ο Πρόεδρος της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ κ. Αθανάσιος Κονίδας και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Φραγκεδάκης.

Την ανάλυση από πλευράς ΥΠΕΘΑ την παρουσίασε ο Σύμβουλος ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ κ. Ξενοφώντας Γιόκαρης και από την Ανάδοχο Ένωση ο συντονιστής κ. Ιωάννης Ανδρονικίδης.

Στο τέλος της παρουσίασης κατέθεσαν τις εμπειρίες τους δύο Πολιτικοί Υπάλληλοι οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Τη Δευτέρα 10/7/2023 θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ημερίδα στην Αθήνα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) όπου θα παρουσιαστούν με ανάλυση όλες οι δράσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *