ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων / Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων για τις επιχειρήσεις (ΕΦΕΤ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό αναλόγως της καθημερινής επαφής με τα τρόφιμα.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του, αφενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 10 ωρών.

Πιο συγκεκριμένα οι διδασκόμενες ενότητες είναι:

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
 6. Πρακτικές καθαρισμού
 7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Η INTERACTIVE προσφέρει τoυς παρακάτω τρόπους υλοποίησης του σεμιναρίου:

 • εξ αποστάσεως μέσω e-learning
 • στις πιστοποιημένες δομές του φορέα, μέσα σε μία ή δύο ημέρες

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος κατάρτισης ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Η διδακτέα ύλη είναι εγκεκριμένη από τον ΕΦΕΤ.

Σας εξασφαλίζουμε την επιτυχία στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ για τη λήψη του πιστοποιητικού. 

Δήλωση Συμμετοχής 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Κοζάνη- Ειρήνης & Κ. Δρίζη 1, ΤΚ 50100 Τηλ: 24610 49116 Email: info@interactive.gr

Γρεβενά Θωμά Λαδά 2, ΤΚ 51100 Τηλ: 24620 87300 Email: kekgrevena@interactive.gr

Γέφυρα Θεσσαλονίκης – Κ.Καραμανλή 40 ΤΚ 57011 Τηλ. 2310729949 Email: kekgefira@interactive.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

Φόρμα Συμμετοχής 

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων