ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Πληροφορικής

Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Ανεβάστε & Διαχειριστείτε την Τηλεκατάρτιση με τη πλατφόρμα της Interactive

Η INTERACTIVE υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Χειρισμό Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων – Κλαρκ «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την Περιφέρεια και το Υπ. Ανάπτυξης. (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024).

Η κατάρτιση αφορά όσους επιθυμούν να εργαστούν ως χειριστές μηχανημάτων έργων συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ασκούν ελεύθερα επαγγελματική δραστηριότητα για τα εν λόγω μηχανήματα χωρίς λήψη άδειας ή αναγγελίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν:

 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό
 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • Κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
 

Η Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, υλοποιείται Δια Ζώσης και έχει διάρκεια 72 ώρες ως εξής :

 • Θεωρητική κατάρτιση 12 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 60 ωρών

 

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης:

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Θεματικές ενότητες της πρακτικής άσκησης:

 • Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε.
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το Μ.Ε.
 • Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στην κατάρτιση είναι τα εξής:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:

α) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή

β) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους

Δήλωση Συμμετοχής 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Κοζάνη- Ειρήνης & Κ. Δρίζη 1, ΤΚ 50100 Τηλ: 24610 49116 Email: info@interactive.gr

Γρεβενά Θωμά Λαδά 2, ΤΚ 51100 Τηλ: 24620 87300 Email: actlearn@otenet.gr

Γέφυρα Θεσσαλονίκης – Κ.Καραμανλή 40 ΤΚ 57011 Τηλ. 2310729949 Email: kekgefira@interactive.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για όλες τις λεπτομέρειες.

Φόρμα Συμμετοχής 

  Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία δεδομένων μου από την INTERACTIVE OE. Για αναλυτικό κείμενο συγκατάθεσης πατήστε εδώ.
  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων