ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ VOUCHER 29-64

Κατάρτιση και Πιστοποίηση άνεργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

 

VOUCHER  29-64

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους

από 29 έως 64 ετών

Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής (Εμπόριο, logistics, Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία).
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών.
  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600 €.
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000 €.
  • Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Επιλέξτε το Interactive Learning για την κατάρτισή σας και επωφεληθείτε επιπλέον:

►Δωρεάν πιστοποίηση στους Η/Υ  από την ACTA – τεχνοβλαστός  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  αναγνωρισμένη από  ΑΣΕΠ.

Αιτήσεις εγγραφής – Πληροφορίες:  e-mail: info@interactive.gr,  Τηλ. 2461049116

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ VOUCHER 29-64

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de