ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | GDPR (Ε.Ε 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με το νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Το GDPR αλλάζει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λπ.) ανάμεσα στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO. Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

H παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ευκαιρία για τους Δικηγόρους, διοικητικά στελέχη , στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λπ. καθώς θα μπορούν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν υπεύθυνα τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του GDPR, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την αποφυγή λαθών και προστίμωνΤηλεκατάρτιση

Το παρόν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

  • 24 από τις 40 ώρες θα γίνουν μέσω προγραμματισμένης σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

  • Με πιο απλά λόγια, εκπαιδευόμενοι θα συνδεθούν σε μια ηλεκτρονική τάξη και θα παρακολουθήσουν ζωντανά τον εκάστοτε εισηγητή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους διάδρασης και επικοινωνίας με τον εισηγητή και με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.

  • 16 από τις 40 ώρες θα γίνουν μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

  • Για λόγους ευελιξίας οι υπόλοιπες ώρες εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να μπορούν να παρακολουθηθούν οποιαδήποτε ώρα θελήσει ο εκπαιδευόμενος.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση για ένα έτος μετά το πέρας του σεμιναρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλο το απαραίτητο υλικό το οποίο και θα ανανεώνεται διαρκώς. Επίσης μετά το πέρας του σεμιναρίου, παρέχουμε σε όλους τους εκπαιδευόμενους που θα έχουν πιστοποιηθεί, online υποστήριξη για ένα χρόνο.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 690€.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%.

Πιστοποίηση Data Protection Officer

Η πιστοποίηση CDPO δίδεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024. Κόστος πιστοποίησης 250€,με δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στους πιστοποιημένους CDPO παρέχεται η δωρεάν online υποστήριξη για 12 μήνες καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.

Σύγχρονες γνώσεις

Σύντομη Περιγραφή τους σεμιναρίου: Η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις, τις προνοιες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του σεμιναρίου: Ιωάννης Ιγγλεζάκης – Αναπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου: 17:00 – 21:15

Σάββατο 6 Οκτωβρίου: 09:00 – 14:00

Σάββατο 13 Οκτωβρίου: 09:30 – 14:30

Κυριακή 14 Οκτωβρίου: 09:00 – 14:00

Πιλοτική Εξέταση: 14:00 – 15:15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές - Λειτουργικές

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

GDPR

Η Interactive παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με το GDPR.

Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας αναδεικνύει την εκπαίδευση της στον τομέα της δραστηριότητάς της.